Laat alle azijnpissers niet vergeten dat je alcohol nodig hebt om azijn te maken!


Het nieuwe advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR), dat amper twee weken na de parlementaire goedkeuring van een reeks maatregelen ter uitvoering van het interfederaal alcoholplan komt, lijkt elke vorm van alcoholconsumptie aan banden te willen leggen. De Belgische brouwers nemen hun verantwoordelijkheid in de strijd tegen alcoholmisbruik. Recent is daarom ook een nieuwe educatieve boodschap ingevoerd voor alcoholreclames: “Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid”. Dit in lijn met het eerdere advies van de HGR uit 2018. De nieuwe aanbevelingen zijn verregaand en brengen de door UNESCO erkende Belgische biercultuur ernstig in gevaar. De Belgische brouwers roepen beleidsmakers op de aanbevelingen in de ruimere maatschappelijke context te zien en te toetsen.
De laatste maanden zagen verschillende beleidsinitiatieven het licht die een impact hebben op de brouwerijsector. Vandaag komt daar het verregaande advies van de Hoge Gezondheidsraad bovenop. Hoewel de Belgische brouwers achter de strijd tegen alcoholmisbruik staan, verschuift de focus van de HGR nu naar het inperken van het gebruik van elke druppel alcohol.

Totaalverbod reclame gaat volledig voorbij aan de unieke diversiteit van het Belgisch bier


Verschillende alarmbellen gaan af bij de Belgische brouwers bij het lezen van het advies om een totaalverbod op alcoholreclame in te voeren. Zo’n maatregel heeft grote implicaties voor de sector. Als de merknaam, het logo en alle andere beelden die daarbij horen niet meer gebruikt mogen worden, dan verliezen de Belgische brouwers het fundament van de unieke biercultuur in België, met name de enorm rijke verscheidenheid en diversiteit van de Belgische bieren. Die dreigt volledig te worden ondergraven als gevolg wordt gegeven aan de aanbevelingen.

Gezondheidswaarschuwing recent aangepast in lijn met advies HGR 2018

Ook de verregaande aanbevelingen op het vlak van etikettering en prijszetting doen serieuze vragen rijzen bij Belgische Brouwers.
Samen met de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP), Vinum Et Spiritus en andere betrokken partijen hebben de Belgische brouwers recent nog de verplichte educatieve boodschap voor alcoholreclame herzien. Elke reclame zal voortaan de mededeling “Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid” dragen, wat in lijn ligt met het advies dat de Hoge Gezondheidsraad in 2018 publiceerde. De brouwers begrijpen bijgevolg niet waarom de HGR haar advies nu herziet en stelt zich bovendien vragen bij de haalbaarheid van een rotatiesysteem waarbij verschillende waarschuwingsboodschappen zouden worden gebruikt.
De Belgische brouwers steunen de oproep tot een betere voorlichting van de consument en hebben zich daarom reeds in 2019 geëngageerd om de ingrediëntenlijst en de energiewaarde vrijwillig op de etiketten van alle bieren met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 procent aan te brengen. Om de concurrentiepositie van de Belgische brouwers, en in het bijzonder die van de kleine en middelgrote spelers, te vrijwaren, moet het principe van de eengemaakte Europese markt worden gerespecteerd. Niet elk land kan met eigen initiatieven op de proppen komen.
Bier in België is door een opeenvolging van o.a. crisissen en een kosteninflatie al meer dan 10% duurder geworden het afgelopen jaar. De vraag voor hogere accijnzen en een minimumprijs voor alcoholhoudende dranken zal de prijs voor de consument opnieuw aanzienlijk verhogen.


Maatschappelijk draagvlak ontbreekt


Het is nauwelijks een jaar geleden dat het interfederaal alcoholplan voor de periode 2023-2025 werd goedgekeurd en slechts twee weken sinds een wetsontwerp ter uitvoering ervan werd gestemd in het federaal parlement. Nu volgt al een advies met verregaande aanbevelingen die buiten de krijtlijnen vallen van wat er tot op heden politiek gevalideerd is. De brouwers hebben de pandemie en de energiecrisis amper verteerd en nieuwe restricties worden al gesuggereerd. De druk op de sector wordt almaar groter. De slinger in het alcoholdebat lijkt te zijn doorgeslagen, en dat houdt risico’s in.

“We moeten streven naar een evenwicht waarbij mensen kunnen genieten van een pintje, en tegelijk overmatig en onverantwoord alcoholgebruik aan banden wordt gelegd”, aldus Krishan Maudgal, directeur van vzw Belgische Brouwers. “De nieuwe aanbevelingen van de HGR houden geen rekening met het gebrek aan draagvlak dat we in de brede samenleving zien voor verregaande maatregelen waarbij zowel consumenten en ondernemers moeten boeten voor het alcoholmisbruik van een kleine minderheid. Dit brengt bovendien onze erkende biercultuur in gevaar. We vragen daarom aan beleidsmakers om de aanbevelingen te toetsen aan het maatschappelijk draagvlak.”

Deel dit artikel:

Zelfde categorie

Recente artikelen

Misschien vind je dit leuk

Advertentie
BRUSSELS BEER CHALLENGE 2024
Inschrijvingen zijn open